Títol Visualitza Descàrrega

Aspectes bàsics de Moodle:

 • La navegació a Moodle
 • Configuració de l'assignatura
 • Editar el perfil d'usuari
 • Descripció dels temes o setmanes
 • Creació de carpetes
 • Pujar un document
 • Visualitzar fitxers


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]

Els grups a Moodle:

 • Crear grups
 • Paràmetres de grup
 • Crear un fòrum de grup


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]

Composició d'una pàgina de text:

 • Crear una pàgina de text


[català] [castellà]


[català] [castellà]

Composició de pàgines Web:

 • Crear una pàgina Web


[català] [castellà]


[català] [castellà]

Enllaçar un fitxer:

 • Com enllaçar un fitxer
 • Com enllaçar una pàgina Web


[català] [castellà]
[català] [castellà]


[català] [castellà]
[català] [castellà]

El Directori:

 • Com afegir un directori


[català] [castellà]


[català] [castellà]

Més recursos i/o activitats:

 • Com afegir una etiqueta
 • La consulta
 • El diari
 • L'enquesta
 • El fòrum
 • El glossari
 • El qüestionari
 • La tasca
 • El wiki
 • El xat
 • La còpia de seguretat
 • Restaurar
 • Alimentador de notícies RSS


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]


[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]
[català] [castellà]